Despre

Asociația pentru Sibiu

Asociația pentru Sibiu

este o instituție având drept scop organizarea unor acțiuni și evenimente de sprijinire a activității social – educative și cultural - sportive.

Obiectivele Asociației


Vezi proiecte Contacteaza-ne
O rganizarea unor activități și evenimente educaționale, culturale, sportive și de divertisment pentru copii, familie și comunitate.

Asociația își propune să desfășoare activități non-profit, caritabile, cu caracter educațional, de informare, social – educative, cultural – sportive, de relaxare și divertisment care să ducă la dezvoltarea totală, complexă și completă a tuturor membrilor comunității, pregătindu-i și ajutându-i să se integreze în societate. În vederea realizării obiectivelor propuse, asociația va colabora cu instituțiile statului din domeniu, alte asociații sau fundații, persoane juridice sau fizice, din țară sau străinătate și va desfășura o serie de activități precum:

  1. Organizarea de activități instructiv - educative, sportive, cultural - artistice, de joacă și relaxare pentru copii, tineri și familii inclusiv a celor instituționalizați și/sau cu deficiențe sau nevoi speciale, în cadrul organizat, în perioadele școlare, de vacanță, sfârșit de săptămână sau chiar în timpul săptămânii.
  2. Organizarea de activități educaționale, de integrare socială, de divertisment și relaxare.
  3. Acordarea de burse și premii pentru copii și tineri, organizarea unor programe sau cursuri specializate pentru dobândirea sau perfecționarea unor cunoștințe în domeniile în care aceștia excelează.
  4. Activități de instruire a voluntarilor în vederea desfășurării eficiente a activităților sociale, destinate cu precădere copiilor și tinerilor.
  5. Organizarea de cursuri cu scop educativ care să vină în sprijinul membrilor comunităților locale, județene sau chiar naționale, cursuri specializate prezentate de specialiști în domeniu.
  6. Cumpărarea, construirea sau închirierea unor clădiri și a altor mijloce fixe și circulante necesare realizării scopului și obiectivelor asociației.
  7. Elaborarea de proiecte și programe cu caracter cultural, educațional, sportiv, informativ, de relaxare sau de divertisment.
  8. Intreprinderea demersurilor pe lângă instituții și organizații, persoane fizice sau juridice, în scopul obținerii fondurilor necesare realizării scopului și obiectivelor asociației.