Misiune

Asociația pentru Sibiu


Misiunea Asociației pentru Sibiu este de a contribui la educarea, sănătatea și protecția copilului, a familiei și a comunității prin oferirea de servicii performante de educare, prevenire, intervenție și monitorizare, de divertisment în toate formele sale, de formare și sprijinire a profesioniștilor și specialiștilor din toate domeniile de activitate.